НОВИНИ И СЪБИТИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Бъдете в течение с най-новите Новини и Събития за Евро Консулт Петков ЕООД

МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“. 

Развитие на селски туризъм: 
- Туристическо настаняване...

На 1 януари 2017 г. се навършиха 10 години от приемането на България в Европейския съюз. Точно на 1 януари 2007 г. страната ни и Румъния бяха приети в общността като пълноправни членове.

Повече стабилн...

Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на алтернативен туризъм и други неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини. Ако Вие все още...

Новата инвестиционна програма „Дунав“ за развитие на транснационално сътрудничество стартира с 222 милиона евро, като България е сред страните с най-голям интерес. Програмата ще стимулира предприемачеството и опазването на природни...

Нашите Услуги

Услугите на Евро Консулт Петков са насочени към три основни дейности свързани с европейските проекти и финансиране.