НОВИНИ И СЪБИТИЯ 2 страница

НОВИНИ И СЪБИТИЯ 2 страница

Бъдете в течение с най-новите Новини и Събития за Евро Консулт Петков ЕООД

С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2..
За тези, които са следили възможностите за финансиране на проекти з...

Ще усвоим 90% от парите по програмата за селските райони, казва министърът на земеделието и храните Десислава Танева
-Г-жо Танева, връщате се от Брюксел. Носите ли добри новини за фермерите от срещата ви с комисаря Фил Хоган?...

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 година ще стане ясен в началото на месец ноември. Това обяви изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов, по вре...

"Бисквитката" представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен ког...

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на селски туризъм: - Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къ...

Основен проблеми пред българските биопроизводители е преработката на продуктите и липсата на комплексен подход за тяхното развитие. Едва 10% от биопродуктите остават на българския пазар, а останалите се изнасят за страните от Запа...

Нашите Услуги

Услугите на Евро Консулт Петков са насочени към три основни дейности свързани с европейските проекти и финансиране.